Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 25; Sayı: 4
Araştırma
1. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Y Şafak, ME Karadere, K Özdel, T Özcan, MH Türkçapar, E Kuru, B Yücens
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):225-233
ÖZET
TAM METİN
2. Evlat Edinilmiş ve Biyolojik Ebeveyniyle Yaşayan Çocukların Davranışsal ve Duygusal Sorunları ve Bağlanma Düzeyleri ile Anne Babalarının Çocuk Yetiştirme Stillerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
İA Dikmeer, N Erol, T Gençöz
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):234-243
ÖZET
TAM METİN
3. Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ile Psikopatoloji Belirtileri Arasındaki İlişkide Bilişsel Özelliklerin Aracı Rolü: Kontrol Odağı ve Tekrarlayıcı Düşünme
İV Gülüm, İ Dağ
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):244-252
ÖZET
TAM METİN
4. İki Boyutlu Yas Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
T Ayaz, AN Karanci, AT Aker
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):253-263
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanlı Araştırmalarda Temel Bulgular ve Gelecek İçin Öneriler
T Binbay, N Direk, T Aker, Y Akvardar, K Alptekin, C Cimilli, B Çam, A Deveci, Bk Gültekin, V Şar, O Taycan, H Ulaş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):264-281
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Landau-Kleffner Sendromunda Antiepileptik Tedavi: Bir Olgu Sunumu
Ç Uğur, NS Duman, Ö Bektaş, CK Gürkan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):282-286
ÖZET
TAM METİN
7. Aripiprazolle Uyarılan Kardiyojenik Olmayan Pulmoner Ödem: Bir Olgu Sunumu
M Çetin, M Çelik, M Çakıcı, M Polat, A Suner
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):287-289
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
8. DSM-5 Köroğlu Yanıtı Üzerine Yanıt
MO Öztürk
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):290-290
TAM METİN
9. Bupropiona Bağlı Prematür Ejakülasyon
A Evrensel, ME Ceylan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):291-291
TAM METİN
10. Nadir Bir Sanrısal Yanlış Tanıma Sendromu: Aynada Tek Yumurta İkizini Görme
SS Can, Mİ Atagün, E Kabadayı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(4):291-293
TAM METİN