Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 23; Sayı: 3
Editörden
1. Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği ve Psikiyatrik Sınıflandırma
K Başar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):0-0
Araştırma
2. İzmir Kent Merkezinde Şizofreni ve Psikotik Belirtili Bozuklukların Yaşamboyu Yaygınlığı ve İlişkili Oldukları Sosyodemografik Özellikler
T Binbay, K Alptekin, H Elbi, N Zağlı, M Drukker, FA Tanık, F Özkınay, H Onay, J Van Os
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):149-160
ÖZET
TAM METİN
3. Dağıstan Genetik İzolatlarında Erken Başlangıçlı Majör Depresif Bozukluk ile İlişkili Gen Haritalaması
K Bulayeva, T Lencz, S Glatt, T Takumi, F Gurgenova, H Kawakami, O Bulayev
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):161-170
ÖZET
TAM METİN
4. Antisosyal Bireylerde Sağ Yarı Uzaya İlişkin Görsel Dikkat Bozukluğuyla Öfkenin İlişkisi
B Baskak, HD Özgüven, ETÖ Kızıl, D Erkan, E Koç, G Gedik
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):171-177
ÖZET
TAM METİN
5. Kadınlarda Yaşam Kalitesi Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Varlığında Nasıl Etkileniyor? Kesitsel Bir Alan Çalışması
P Okyay, G Atasoylu, M Önde, Ç Dereboy, E Beşer
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):178-188
ÖZET
TAM METİN
6. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Ekibi Tarafından Deliryum Tanısı Konan Hastalarda Tanıdan 6 Ay Sonraki Ölüm Oranı
S Grover, R Shah, A Kr
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):189-192
ÖZET
TAM METİN
7. Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Bipolar Bozuklukta Güvenilirliği ve Geçerliği
Ö Aydemir, B Uykur
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):193-200
ÖZET
TAM METİN
8. Unipolar Mani: Ayrı Bir Antite mi, Bir Manik Baskınlık Özelliği mi?
O Yazıcı, S Çakır
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):201-205
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisi-Sistematik Bir Gözden Geçirme
OM Sevi, ST Sütcü
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):206-218
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Tip II Usher Sendromu ile İlişkili Mani
SK Praharaj, M Acharya, A Sarvanan, S Kongasserı, RV Behere, PSVN Sharma
Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(3):219-221
ÖZET
TAM METİN