Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 20; Sayı: 1
Araştırma
1. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç: Kontrollü Bir Çalışma
Z Yüncü, S Kesebir, B Özbaran, Y Çelik, C Aydın
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):5-13
ÖZET
TAM METİN
2. Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Olan Okul Öncesi Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Mizaç Özellikleri
S Erermiş, E Bellibaş, B Özbaran, ND Büküşoğlu, E Altıntoprak, T Bildik, SK Çetin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):14-21
ÖZET
TAM METİN
3. Asperger Sendromunda Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi: Nöropsikolojik Testlerle İlişkisi
Ö Öner, HD Özgüven, F Öktem, B Yağmurlu, B Baskak, Ş Ölmez, K Munir
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):22-27
ÖZET
TAM METİN
4. Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin Sınanması
NH Şahin, AD Batıgün
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):28-36
ÖZET
TAM METİN
5. Türkiye'de Bir Ruh Sağlığı Bölge Hastanesindeki Hasta Bağlama Uygulamalarının Değişkenleri
M Sercan, R Bilici
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):37-48
ÖZET
TAM METİN
6. Nijerya'da Bir Üniversite Hastanesinin Psikiyatri Biriminde Yatış Süresinin Demografik ve Klinik İlişkileri
D Ukpong, S Mosaku
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):49-55
ÖZET
TAM METİN
7. Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Değerlendirmesi Anketinin Geliştirilmesi
MR Krespi, M Bone, R Ahmad, B Worthington, P Salmon
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):56-67
ÖZET
TAM METİN
8. Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Endişe Şiddeti Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerliği
Ş Tunay, G Soygüt
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):68-74
ÖZET
TAM METİN
9. Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Değerlendirilmesi: Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme
G Soygüt, A Karaosmanoğlu, Z Çakır
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):75-84
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. İntihar Davranışının Genetiği
E Özalp
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):85-93
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Tedaviye Dirençli Bipolar Depresif Dönemlerin Tedavisinde Düşük Doz Pramipeksolun Yeri
F Akdeniz, E Aldemir, S Vahip
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):94-98
ÖZET
TAM METİN