Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 19; Sayı: 2
Araştırma
1. Depremzedelerde Ruh Sağlığı Hizmeti Kullanımı: 1999 Depremlerinin Sonuçları
C Kılıç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):113-123
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve İlişkili Etmenler
C Cerit, E Özten, M Yıldız
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):124-132
ÖZET
TAM METİN
3. Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji
D Akdemir, B Gökler
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):133-140
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofreni Belirtilerinin Faktör Yapısı: Bağımsız Madde Analizi Nasıl Bir Modeli Destekliyor?
ETÖ Kızıl, MC Saka, EC Atbaşoğlu, AK Göğüş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):141-148
ÖZET
TAM METİN
5. Panik Bozukluğunda Adenozin Deaminaz ve Dipeptidil Peptidaz IV Enzim Düzeyleri
AY Yarpuz, A Yılmaz, A Soykan, S Elgün, H Kumbasar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):149-156
ÖZET
TAM METİN
6. Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi
M Erkıran, G Sönmez, C Evren, S Aytaçlar, T Oral
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):157-166
ÖZET
TAM METİN
7. Türkiye'de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü
Z Gün, F Bayraktar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):167-176
ÖZET
TAM METİN
8. Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerliğine İlişkin Bir Ön Çalışma
G Soygüt, S Uluç, Z Tüzün
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):177-186
ÖZET
TAM METİN
9. Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği: Türkçe'de Geçerlik ve Güvenirliği
Z Karaçam, Y Kitiş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):187-196
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Kadınlarda Alkol Kullanımı ve Buna Bağlı Sorunlar
E Altıntoprak, SA Akgür, Z Yüncü, ÖÖ Sertöz, H Coşkunol
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):197-208
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Psikotik Bipolar Depresyonda Çoklu Ağır Kendini Yaralama Davranışları İçin Elektrokonvülzif Terapi
M Arora, SK Praharaj,R Prakash
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(2):209-212
ÖZET
TAM METİN