Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2008; Cilt: 19; Sayı: 1
Araştırma
1. Antipsikotik Tedavi Altında Olmayan Şizofreni Hastalarında Periferik T-Lenfosit ve Alt Tip Oranları ve Tedavi Yanıtıyla İlişkisi
SÇ Baskak, H Özsan. B Baskak, HD Özgüven, G Kınıklı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):5-12
ÖZET
TAM METİN
2. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Serebral Kan Akımlarının Karşılaştırılması
P Öner, Ö Öner, A Aysev, Ö Küçük, E İbiş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):13-18
ÖZET
TAM METİN
3. Hemodiyaliz Hastalarındaki Depresiflik Düzeyinin Yordanmasında Kontrol Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük ve Sosyotropi-Otonomi
M Baydoğan, İ Dağ
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):19-28
ÖZET
TAM METİN
4. Akne Vulgaris Hastalarında Sosyal Kaygı Düzeyi ve Bunun Klinik Değişkenler İle İlişkisi
AY Yarpuz, ED Saadet, HE Şanlı, HD Özgüven
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):29-37
ÖZET
TAM METİN
5. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikofarmakolojik Tedavinin Yaşam Kalitesine Etkisi
L Beşiroğlu, F Uğuz, E Yılmaz, MY Ağargün, R Aşkın, A Aydın
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):38-45
ÖZET
TAM METİN
6. İnme Sonrası Demans: Sıklığı ve Risk Faktörleri
B Tamam, N Taşdemir, Y Tamam
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):46-56
ÖZET
TAM METİN
7. MMPI-2 Depresyon, Kaygı ve Öfke İçerik Ölçeklerinin Ölçüt Geçerliği Açısından Değerlendirilmesi
S Uluç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):57-66
ÖZET
TAM METİN
8. Üstbiliş Ölçeği-30'un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belirtilerle İlişkisi
A Tosun, M Irak
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):67-80
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Bipolar Bozuklukta Bilişsel Belirtilerin Doğası ve Önemi
E Bora, S Vahip, F Akdeniz
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):81-93
ÖZET
TAM METİN
10. Yeni Bir Tanı Kategorisi Önerisi: Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu
A Hasanoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):94-100
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Konversiyon Bozukluğunda Uyarılmış Potansiyeller ve Beyin Kan Akımı Değişiklikleri: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
N Gürses. ÇM Temuçin, EL Ergün, A Ertuğrul, S Özer, B Demir
Türk Psikiyatri Dergisi, 2008; 19(1):101-107
ÖZET
TAM METİN