Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2006; Cilt: 17; Sayı: 3
Araştırma
1. Bir Grup Epilepsili Çocukta Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyi ve İlişkili Faktörler
A Bilgiç, S Yılmaz, S Tıraş, G Deda, EZ Kılıç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):165-172
ÖZET
TAM METİN
2. Okul Korkusu Yakınması Olan Çocukların Ana Babalarında Ruhsal Bozukluklar
Ö Özcan, BG Kılıç, A Aysev
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):173-180
ÖZET
TAM METİN
3. Yakın İlişkilerde Kıskançlık: Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değişkenler
HA Demirtaş, A Dönmez
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):181-191
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofreni Tedavisinin Aile Merkezli Değerlendirilmesi: Marmara Tedaviyi Değerlendirme Aile Görüşmesi
MK Kuşçu, ZÇ Duman, M Akman, A Üçok, EO Göktepe
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):192-203
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. 1999 Marmara Depremleri: Epidemiyolojik Bulgular ve Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları Üzerine Bir Gözden Geçirme
AT Aker
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):204-212
ÖZET
TAM METİN
6. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sağlık Yardımı Arama Davranışı İle İlişkili Etmenler: Hastalık İle İlişkili ve Genel Etmenlerin Rolü
L Beşiroğlu, MY Ağargün
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):213-222
ÖZET
TAM METİN
7. Psikoterapi Sürecinde Rüyaların İletişim İşlevi
GK İlal
Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(3):223-229
ÖZET
TAM METİN