Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 16; Sayı: 4
Araştırma
1. Bipolar Bozukluğu Olan Hastaların Birinci Derece Akrabalarında Psikopatoloji ve Kişilik Örüntüleri
AS Yıldırım, M Çelik, E Kabakçı, A Uluşahin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):229-236
ÖZET
TAM METİN
2. Çıraklık Eğitimine Devam Eden Çalışan Gençlerde Alkol Kullanımı
İÖ İlhan, H Demirbaş, YB Doğan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):237-244
ÖZET
TAM METİN
3. Majör Depresyonda Sertralin İle Birlikte Uygulanan Uyku Yoksunluğu ve Işık Tedavisinin Etkinliğinin Sertralin Tedavisi İle Karşılaştırılması
F Güdücü, O Çalıyurt, E Vardar, C Tuğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):245-251
ÖZET
TAM METİN
4. Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
B Öncü, Ş Ölmez, V Şentürk
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):252-259
ÖZET
TAM METİN
5. Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Güvenilirlik Çalışması
K Ögel, A Aksoy, A Topuz, O Liman, S Coşkun
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):260-267
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Varsanıların Nörobiyolojisi
A Ertuğrul, M Rezaki
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):268-275
ÖZET
TAM METİN
7. Duygudurum Bozuklukları İle Huy, Karakter ve Kişilik İlişkisi
A Sayın, S Aslan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):276-283
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Capgras Sendromunda Frontopariyetal Hipoperfüzyon: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
İ Eren, İ Çivi, M Yıldız
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):284-290
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
9. Aşırı Değerlenmiş Düşüncelerin Ölçülmesi
L Beşiroğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(4):295-296