Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2002; Cilt: 13; Sayı: 1
Araştırma
1. İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi
G Erden, F Kurdoğlu, R Uslu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):5-13
ÖZET
TAM METİN
2. Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığı tiplerinde nöropsikolojik işlevler
B Demir, B Uluğ
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):15-21
ÖZET
TAM METİN
3. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde distimik bozukluk
E Özmen, K Ögel, A Sağduyu, C Boratav
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):23-32
ÖZET
TAM METİN
4. Major depresyon ve özkıyımda kognitif ve emosyonel faktörler
Ç Aydemir, HV Temiz, E Göka
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):33-39
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreninin ruhsal-toplumsal tedavisinde sosyal beceri eğitimi: Belirtilerle başetme ve ilaç tedavisi yaklaşımının Türkiye'de çok merkezli bir uygulaması
M Yıldız, A Yazıcı, S Ünal, T Aker, G Özgen, H Ekmekçi, B Duy, F Torun, G Ünsal, S Coşkun, B Sipahi, G Çakıl, M Eryıldız
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):41-47
ÖZET
TAM METİN
6. Üniversite öğrencisi kadınlarda yeme bozukluğu ve genel psikolojik belirtileri yordayan etkenler
A Erol, G Toprak, F Yazıcı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):48-57
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Plasebo kavramı ve plasebo etkisi
E Göka
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):58-64
ÖZET
TAM METİN
8. Klozapin tedavisinde güçlendirme: Bir gözden geçirme
AE Anıl, İT Turgut, M Rezaki, A Göğüş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(1):65-77
ÖZET
TAM METİN