Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2001; Cilt: 12; Sayı: 1
Araştırma
1. Şizofrenik hastalarda olanzapin ve klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması
EA Kostakoğlu, K Alptekin, BB Kıvırcık, E Kabakçı, Z Tunca, A Göğüş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):3-16
ÖZET
TAM METİN
2. Çok boyutlu algılanan sosyaldestek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği
D Eker, H Arkar, H Yaldız
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):17-25
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofrenik hastalarda silik ve nörolojik işaretler ile SPECT bağıntısı
M Çakıcı, S Çıtak, E Çakıcı, İ Küçükalı, IK Uğurad, DK Şahinler, Ş Erkoç, O Arkonaç, F Yapar, Ç Önsel
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):26-33
ÖZET
4. South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe formu güvenirlik ve geçerlik çalışması
İ Duvarcı, A Varan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):34-46
ÖZET
TAM METİN
5. Lise gençleri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):47-52
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Psikiyatrik genetik araştırmalarında bilgilendirilmiş olur
A Uluşahin, SK Özer, AN Akarsu, E Aydın
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):53-60
ÖZET
TAM METİN
7. Hastalık yaşantısındaki belirsizlik
F Öz
Türk Psikiyatri Dergisi, 2001; 12(1):61-68
ÖZET
TAM METİN