Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1998; Cilt: 9; Sayı: 3
Araştırma
1. Ergenlerde Konversiyon Bozukluğuna İlişkin Özelliklerin Araştırılması
ME ERCAN, A VARAN, B VEZNEDARO?LU, F AKDENİZ, C AYDIN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):165-172
ÖZET
2. Zorunlu İç Göç Yaşamış Bir Grupta Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Bir Ön Çalışma
A SIR, Y BAYRAM, M ÖZKAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):173-180
ÖZET
3. Bir Grup Akademisyende Depresyon ve Tükenme Düzeyleri
M BİLİCİ, F METE, C SOYLU, M BEKARO?LU, Ö KAYAKÇI
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):181-190
ÖZET
4. İrritabl Kolon Sendromu'nda Psikiyatrik Bozukluklar
M SOLMAZ, K SAYAR, I U?URAD, T ORAL, A VERİMLİ, A TUNÇKALE, AK ERGEN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):190-197
ÖZET
5. Ölüme ilişkin Depresyon Ölçeğinin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
R YAPAREL, M YILDIZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):198-204
ÖZET
6. Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Amitriptilin ve Paroksetinin Karşılaştırılması
A ÇAYKÖYLÜ, İ COŞKUN, Y ULAMIŞ, İ ÇAPO?LU, İ KIRPINAR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):205-212
ÖZET
Derleme
7. Psikiyatri ve Kaos: Doğrusal ve Dengesel Olmayan Dinamik Sistemlerin Psikiyatride Kullanımı
K SAYAR, B ÇOTUK
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):213-223
ÖZET
8. Kompulsif Satın Alma: Bir Gözden Geçirme
L TAMAM, RS DİLER, N ÖZPOYRAZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):224-230
ÖZET
Olgu Sunumu
9. De Clerambault Sendromu: Bir Olgu Sunumu
M KULO?LU, AE TEZCAN, F ÜLKERO?LU, M ATMACA
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(3):231-236
ÖZET