Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1998; Cilt: 9; Sayı: 1
Araştırma
1. Konversiyon Bozukluklarında Olaya Bağlı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (P300): Depresyon ve Anksiyete ile İlişkileri
S KÖSE, Z TUNCA, R ÇAKMUR, F İDİMAN, C FİDANER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):1-12
ÖZET
2. Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Hastalarında Ruhsal Bozukluklar
A SA?DUYU, Y ERTEN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):13-22
ÖZET
3. Depresyonda Plazma Kolesterol ve Trigliserit Düzeyleri
İ KIRPINAR, A ÇAYKÖYLÜ, F COŞKUN, F SEVİMLİ, N ALTUNTAŞ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):23-27
ÖZET
4. Şizofrenide Görülen Depresif Belirtilere Sulpiridin ve Klorpromazinin Etkisi: Kontrollü Bir Çalışma
Ö UZUN. A ÖZŞAHiN. F ÖZGEN, S BATTAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):28-31
ÖZET
5. Annedeki Süreğen Depresyonun Çocuktaki Depresyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
SH ASLAN, O ASLAN, ZN ALPARSLAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):32-37
ÖZET
6. Sosyal Fobi ve Çekingen Kişilik Bozukluğu: Sosyal Fobili Bir Grup Hasta Üzerinde Kavramsal Bir Tartışma
L SEVİNÇOK. M ŞAHIN, N YÜKSEL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):38-42
ÖZET
Derleme
7. Yaşlıda Mani Klinisyeni Demans Yanlış Tanısına Götürebilir mi? Bir Derleme
T ERTAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):43-47
ÖZET
8. Acil Durumlar ve Krize Müdahale Koşullarında Panik Tedavisinde İlaç Dışı Yaklaşımlar
FM DATILLIO, MZ SUNGUR, Ö YALNIZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):48-57
ÖZET
9. Nefazodon: İkili Etkili Yeni Bir Antidepresan
N DİLBAZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):58-63
ÖZET
Eğitim
10. Erişkin Çağda Başlayan Bir Kekemelik Olgusu
L TAMAM, S ÖZTANRIÖVER, N ÖZPOYRAZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(1):64-67
ÖZET