Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1996; Cilt: 7; Sayı: 4
Derleme
1. Kültürlerin Karşılaşmasında Psikiyatri
WM PFEIFFER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):249-256
ÖZET
Araştırma
2. Majör Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Ayrışan ve Örtüşen Özellikler-l : Klinik BelirtilerYönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma
L KÜEY. Ö AYDEMİR, Ş GÜLSEREN, S KÜLTÜR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):257-265
ÖZET
Derleme
3. Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı
S ÜNAL, M YILDIZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):266-274
ÖZET
4. İleri Yaşta Cinsellik : Psikodinamik ve Psikososyal Özellikleri
G KOPTAGEL-İLAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):275-283
ÖZET
5. Geç Diskinezi: Bir Gözden Geçirme
MA NOYAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):284-292
ÖZET
Araştırma
6. Adli Psikiyatri Eğitiminde Tıp Öğrencilerinin Yargılama Yetilerinin Değerlendirilmesi
H FİDANER, B BİBER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):293-297
ÖZET
Derleme
7. Nörotensinin Nöropsikobiyolojisi
G KIZILTAN, H MIRSAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(4):298-305
ÖZET