Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1992; Cilt: 3; Sayı: 4
Araştırma
1. Akıl Hastalıkları ile İlgili Tutumlar: Deneyim ve Psikopatoloji Tipi'nin Etkisi
H ARKAR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):243-248
ÖZET
2. Şizofrenik Bozukluk ve Mizaç Bozukluklannda Konuşmanın Yordanabilirliği
A EROL, L METE, İ DO?ANER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):249-254
ÖZET
3. Türkiye'de Çocuk İntiharları Epidemiyolojisi
C FİDANER, H FİDANER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):255-260
ÖZET
4. Her İki Cinste İntramuskuler Klorpromazin ve Serum Fizyolojik Uygulamasının Serum CPK Düzeylerine Etkisi
ME ÖNDER, V BİTLİS, H FİDANER, G ARIHAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):261-264
ÖZET
5. Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirti Dağılımı
İ KIRPINAR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):265-268
ÖZET
6. Negatif Semptomlu ve Pozitif Semptomlu Şizofreni Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
G AKSARAY, C KAPTANO?LU, R ÖNEN, G SEBER, D TEKIN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):269-271
ÖZET
Derleme
7. Şizofrenide Bilgi İşleme Modelleri
S CANDANSAYAR, C İŞCAN, N YÜKSEL, İ ÇIFTER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):272-278
ÖZET
8. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Hizmetlerine Kısa Bir Bakış
D TAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):279-280
ÖZET
9. Somatizasyon: Bir Derleme
Ö ÇERMİK
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):281-287
ÖZET
10. Çocuk Ruh Sağlığı Yönünden Koruyucu Etkenler
B SONUVAR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):288-290
ÖZET
Olgu Sunumu
11. Bir Olgu Nedeni İle: Genç Serebrovasküler Olaylarda Kokain Kullanımı ve Kullanılan Kokain Çeşidinin Önemi
D İNCE, S AKTAN, C AYKUT
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):291-294
ÖZET
12. Pick Hastalığı Düşünülen Bir Presenil Demans Olgusu
N ÖZMENLER, C ERDEN, A CANSEVER, S BATTAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):295-298
ÖZET
Derleme
13. Antipsikotiklere Dirençli Kronik Şizofren Hastalarda Fluoksetinin Etkileri
AG ARIHAN, N DİLBAZ, H FİDANER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):299-302
ÖZET
14. 21. Yüzyıl Psikiyatristinin Eğitimi
YE EVLICE
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):303-306
Olgu Sunumu
15. Gilles de la Tourette Sendromunda Hemşirelik Bakımı; Bir Vaka Sunumu
G ANÇEL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):307-309
Çeviri
16. Serotonin Reseptör Alt Tipleri: Psikofarmakolojide Yeri
N DİLBAZ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(4):310-312