Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1991; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. Ergenlikte Benlik İmajı
MH ÖZBAY, N ŞAHİN, G HINÇAL,S GÜNGÖR, E ÖZTÜRK-KILIÇ, A MAVİLİ-AKTAŞ, M AYBAŞ, E GÖKA
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):82-95
Derleme
2. Kültür ve Psikoterapiler
MC GÜLEÇ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):96-102
Araştırma
3. Hastaneye Başvuran 21 Transseksüel Olgunun Grup Psikoterapisi İçinde Değerlendirilmesi
Ş YÜKSEL, B YÜCEL, R TÜKEL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):103-108
Derleme
4. Elektrokonvülzif Tedavinin Etki Mekanizması Üzerine Bulgu ve Görüşler
M REZAKİ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):109-112
5. Fluvoksamin: Yeni Bir Antidepresan İlaç
Y YAZGAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):113-116
Araştırma
6. 1984-1986 Yıllarında Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Acil Birimi'ne Başvuran Olgularda Retrospektif Bir Değerlendirme
İ DO?ANER, F HASIRCI, S VAHİP, ND ATALAY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):117-121
Derleme
7. Kanser ve Psikiyatrik Sorunlar: Tanı, Sağaltım
H ELBİ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):122-128
8. Savaş Stres Reaksiyonu ve Bunun Uçucularda Azaltılması İlkeleri
MT SÖHMEN, Z OKA
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):129-131
Araştırma
9. Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B ÖY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):132-136
10. Çocukluk Depresyonu Derecelendirme Ölçeği: Sağlıklı ve Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Çocuklarda Uygulanması
B ÖY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):137-140
11. Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Presipitan Faktör Olarak Yaşam Olayları
OE BERKSUN, S ÜNAL, AK GÖ?ÜS
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):141-145
Çeviri
12. Uyku Yoksunluğuna Verilen Antidepresan Yanıtın Biyolojik Temeli
YE EVLİCE
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):146-147
13. SSCB'nin Yeni Alkol Politikası
A SA?DUYU
Türk Psikiyatri Dergisi, 1991; 2(2):148-150