Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1990; Cilt: 1; Sayı: 3
Görüş
1. Görüşler: Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminin Sorunları
İ ÇİFTER, C KAPTANO?LU, T ORAL, C ŞARMAN, Z TUNCA
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):145-154
Editörden
2. Edinburgh Bildirisi
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):155-156
Derleme
3. Aleksitimi: Bir Gözden Geçirme
İF DEREBOY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):157-166
4. Geç Diskinezi
N YÜKSEL, E KÖRO?LU, İ ÇİFTER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):167-175
Araştırma
5. İnme Sonrası Depresyon ve Deksametazon Supresyon Testi
H COŞKUNOL, L METE, S KOŞAY, A TERZİO?LU, K KUMRAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):176-180
Derleme
6. Gilles de la Tourette Sendromu
C ERDEN, A CEYLAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):181-185
Olgu Sunumu
7. Tüm Ailenin İçe-Atımı
Ü OKYAYÜZ, S CANAT
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):186-189
Derleme
8. Stres ve Psikosomatik Tıp
M ÜNAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):190-196
9. Beden Hastalıklarıyla Birlikte Olan Depresyona Yaklaşım İlkeleri
K ÖZBAYRAK
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):197-198
Araştırma
10. Bir Grup Süreci İçinde İletişim ve Etkileşimin Duygu Belirten Sözcükler Açısından İncelenmesi
A ÇEVİK, OE BERKSUN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):199-202
Olgu Sunumu
11. Nöroleptik Malign Sendrom Tedavisinde Elektrokonvülsif Tedavi
E ÖNDER, AR ŞAHİN, H FİDANER, D TAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):203-204
12. Depersonalizasyon Bozukluğu ve Elektrokonvülsif Tedavi: Bir Olgu Sunumu
S BİRSÖZ, T KARAMAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):205-205
Editöre Mektup
13. Yeni Anestetik Propofole Bağlı Tutmayan (İnfra) EKT
Y YAZGAN, O DANBAK
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(3):212-212