Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1990; Cilt: 1; Sayı: 2
Araştırma
1. Depresif Bozukluklarda Bedensel Belirtilerin Baskınlığı
M Sercan, Ş Yüksel
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):2-7
Derleme
2. Depresif Bozukluklarda Biyolojik Göstergeler
A Uluşahin
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):8-14
3. Depresyonda Tanı ve Sınıflama Sorunları
B Uluğ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):15-20
4. Çocukluk Depresyonu: Tarihçe,Sınıflandırma ve Tanı Ölçütleri
B Öy
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):21-24
5. MAO Inhibitörlerinin Yeniden Doğuşu mu?
N Soykan, İ Tuğlular
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):25-27
6. Bir Serotonin Geri Alınım İnhibitörü: Fluoksetin
MK Yazıcı
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):28-30
7. Psikotrop İlaçların Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri
S Ünal
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):31-35
Çeviri
8. Trisiklik Antidepresanların Psikiyatrik Yan Etkileri
JH Meador-Woodruff
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):36-38
9. Antipsikotik İlaçlara Cevabın Önceden Belirlenmesi
RB Lydiard, LK Laird
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):39-44
10. Lityum Profilaksisi: Mitler ve Gerçekler
M Schou
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):45-46
11. Bipolar Duygulanım Bozukluğunun Koruyucu Tedavisinde Lityuma Alternatifler
RF Prien, AJ Gelenberg
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):47-49
Derleme
12. Obsesif Kompülsif Bozukluk:Epidemiyoloji,Klinik,İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar ve Psikoterapisi
T Alkın
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):50-55
13. Beyin Görüntüleme Teknikleri ve Psikiyatri
K Alptekin
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):56-58
14. Kimlik Karmaşası ve Tanı Kategorileri
F Çuhadaroğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):59-63
15. EKT Uygulamaları için Açıklamalı Kılavuz
Y Yazgan
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(2):64-67