Dergi Ara >>
Derleme
1. Sunuş
S Vahip
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):3-3
TAM METİN
2. Psikiyatri uzmanlık eğitiminde gereklilikler ve asgari standartlar: Bir model önerisi
R Tükel
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):5-10
ÖZET
3. Psikiyatride nörobiyoloji eğitimi: Ne, nerede, ne zaman
T Alkın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):11-18
ÖZET
4. Bütüncül bir model içinde dinamik psikiyatri eğitimi
I Vahip
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):19-26
ÖZET
5. Üç büyük kent dışında psikiyatri uzmanlık eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri
B Kaya
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):27-32
ÖZET
6. Türkiye'de psikiyatri uzmanlık eğitimi: Durum saptamaya yönelik bir anketin sonuçları
A Soykan, İÖ İlhan, I Sayıl
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):33-40
ÖZET
7. Psikiyatri eğitiminde DSM
Ö Aydemir
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(Ek 4):41-44
ÖZET