Dergi Ara >>
Araştırma
1. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aile ve öğretmenlerin bildirdiği belirtiler: Yaşa göre değişim
B Öncü, Ö Öner, P Öner, A Aysev, S Canat
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(2):123-128
ÖZET
2. Klozapin tedavisi alan hastaların özellikleri, tedaviye yanıtı, başvurulan güçlendirme yöntemleri, tedavi yöntemi ve ek ilaç kullanımı: Geriye dönük dosya analizi bulguları
AE Anıl, İT Turgut, E Kabakçı, M Rezaki, A Göğüş
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(2):129-140
ÖZET
3. Gelişimsel düzenleme modelinin psikometrik olarak incelenmesi
Z Uçanok
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(2):141-154
ÖZET
4. Çocuklarda suç davranışları, farik-mümeyyizlik ve sosyodemografik özellikler
Ş Özen, R Oto, Y Tıraşçı, YE Ayna
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(2):155-164
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Çocukluk çağı cinsel kimlik bozukluğu: Beş olgu sunumu ve kısa bir gözden geçirme
I Karakaya, A Coşkun
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(2):165-170
ÖZET
6. Bir olgu nedeniyle olanzapin güvenilirliği
N Üstün, T Aker, O Karamustafalıoğlu
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(2):171-176
ÖZET