Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 4
Editörden
1. Klinik İzole Sendrom ve Multipl Sklerozda Fosforile Nörofilament
E Tüzün, E Sanlı, E Akbayır, R Türkoglu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):255-256
TAM METİN
Araştırma
2. Nöroloji Polikliniklerinde Nöropatik Ağrı Sıklığı: Çok Merkezli Bir Çalışma
CE Bekircan, B İnan, O Bulut, İ Sengün, N Karlı, N Günes, BG Cokal, SK Güler, T K Yoldas, D G Ozcanyüz, F Koc, Z Unlütürk, C Erdogan, B Uludağ
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):257-260
ÖZET
TAM METİN
3. Acil Serviste Hekimler Fonksiyonel Nörolojik Belirti Bozukluğu ve Somatik
O Kılıc, HY Eser, I Necef, U Altunöz, O Oztop, C Aktas
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):261-267
ÖZET
TAM METİN
4. Lityum Tremorunun Spektral Analizi
GY Cakmaklı, Y Ayhan, MK Yazıcı, M Demirci, G Sahin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):268-273
ÖZET
TAM METİN
5. Vortioksetinin Ağrı Eşiği Üzerine Etkisinin Farelerde Sıcak-Plaka Testi ile Değerlendirilmesi
A Inaltekin, Y Kıvrak
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):274-277
ÖZET
TAM METİN
6. Yeni Tanılı Meme Tümörlü Hastalarda Kanser İlişkili Retinopati
C Sayman, H Tireli, GM Gürleyik
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):278-282
ÖZET
TAM METİN
7. Otizm Spektrumu Belirtileri ve Sosyal Cevaplılık: Anoreksiya Nervoza Tanısı
BM Kalaycı, K Nalbant, D Akdemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):283-288
ÖZET
TAM METİN
8. Diyabetik Polinöropati Hastalarında Proteazom Modülatör 9 Geni rs14259
C Salcini, G Sunter, F Ozen, Y Ozer, B Atasever
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):289-291
ÖZET
TAM METİN
9. Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirliği
MI Yıldız, K Basar, OK Caman, AC Inkaya
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):292-299
ÖZET
TAM METİN
10. Migren Hastalarında Baş Ağrısı Etki Testinin (HIT-6) Türkçe VersiyonununGüvenilirliği ve Geçerliliği
PY Dikmen, M Bozdag, M Günes, S Kosak, B Tasdelen, D Uluduz, A Ozge
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):300-307
ÖZET
TAM METİN
11. Erken Dönem Parkinson Hastalarında Pilates ve Elastik Bantlama
E Göz, B Dönmez, R Cakmur, B Balcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):308-313
ÖZET
TAM METİN
12. İz Sürme Testi, Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi ve Saat Çizme Testi’nin 6-18 Yaş Türk Örneklemi için Norm Belirleme Çalışması
H Gündüz, GB Gündüz, H Kaya, O Inal, H Gülveren, BC Tavat
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):314-320
ÖZET
TAM METİN
13. Ceza Sorumlulukları Açısından Değerlendirilen Olguların Retrospektif İncelenmesi
S Gürkan, KC Can, H Kaya, RN Yüksel, E Göka
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):321-326
ÖZET
TAM METİN
14. MacArthur Tedaviye Karar Verme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi AracınınTürkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Şizofreni Hastalarında Yeterliliğin Bağıntıları
OE Aki, S Ak, E Mutlu, AA Karakaslı, S C Gürel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):327-333
ÖZET
TAM METİN
Derleme
15. Michel Foucault Yaşasaydı ya da Herculine Barbin İstanbul’da
F Artvinli
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):334-337
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
16. Gerçekten Nadir midir? Huzursuz Genital Sendrom
MA Unsal, T Dogan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2021; 58(4):338-340
ÖZET
TAM METİN