Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2012; Cilt: 49; Sayı: 3
Araştırma
1. Akut İnmede Maliyet Değerlendirmesi
M Kandemir, IK Aslan, G Bakaç, D Kırbaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):172-177
ÖZET
TAM METİN
2. Yineleyici Multipl Sklerozda Kognitif Bozukluk
B Topçular, ME Özcan, E Kurt, DY Kuşçu, NK İçen, PN Sütlaş, D Kırbaş, A Bingöl
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):178-182
ÖZET
TAM METİN
3. Serum Asimetrik Dimetilarginin ve Nitrik Oksit Düzeyleri
Y Tamam, E Uzar, O Evliyaoğlu, A Tay, F Kılınç, MU Çevik
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):183-187
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofrenide Olası Bir İşaretleyici Olarak Minör Fiziksel Anomalilerin Şiddeti
MH Boztaş, E Güney, Ö Arısoy, M Sercan, H Ensari
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):188-191
ÖZET
TAM METİN
5. İlk Epizod Psikoz Olgularında Serum Neopterin ve Haptoglobulin Düzeyleri
M Erdem, C Çelik, H Yaman, A Doruk, Ö Uzun, A Balıkçı, T Çaycı, YG Kurt, B Özdemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):192-195
ÖZET
TAM METİN
6. Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
M Boysan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):196-202
ÖZET
TAM METİN
7. Migrenli Hastalarda Serum Atrial Natriüretik Peptid Düzeylerinin Ağrı ile İlişkisi
Y Altunkaynak, F Aktaş, E Altunkaynak, M Öztürk, B Mutluay, A Köksal, A Dirican, DH Ertem, S Baybaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):203-207
ÖZET
TAM METİN
8. Siyatik Sinir Enjeksiyon Nöropatileri: Bir Elektrofizyoloji Laboratuarının Tecrübesi ve Türkiye'de Medikolegal Yaklaşım
A Gündüz, N Uzun, N Alkan, FK Savrun, ME Kızıltan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):208-211
ÖZET
TAM METİN
9. Antidepresan Kullanımı Huzursuz Bacak Sendromu Riskini Arttırıyor mu?
C Çalıkuşu, S Küçükgöncü, E Beştepe
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):212-217
ÖZET
TAM METİN
10. Bronşial Astması Olan Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluk ve Belirtiler
S Türkoğlu, E Kerimoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):218-223
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Sol Temporal Lob Atrofisi ve Yargılama Yetisi
EA Mutlu, S Ünal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):224-227
ÖZET
TAM METİN
12. Mikst Primer Progresif Afazi Kliniğini Taklit Eden Glioblastome Multiforme: Olgu Sunumu
E Mıhçı, O Öner, F Aydın, HA Güngör, H Uysal, A Yıldız, F Güngör
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):228-230
ÖZET
TAM METİN
13. Nöro-Behçet Sendromu ve İki Uçlu Bozukluk Birlikteliği
E Hasbek, S Kurt, HK Ünaldı, FÇ Çelikel, SE Taycan, V Solmaz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):231-234
ÖZET
TAM METİN
14. Bir Psikojenik Hareket Bozukluğu Olgusu: Nöroloji ve Nöropsikiyatrinin Karanlık Yüzü
Y Değirmenci, DG Öyekçin, HIÖ Karaman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):235-237
ÖZET
TAM METİN
15. Ketiapin ve Valproik Asit Tedavisine Bağlı Olarak Gelişen Masif Kreatin Kinaz ve Karaciğer Enzim Yüksekliği: Bir Olgu Sunumu
S Erdoğan, FÇ Çelikel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):238-240
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
16. Absans Nöbetleri ve Talamus Arasındaki İlişkiler
MT Kendirli, H Tekeli, MG Şenol
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):241-241
TAM METİN
17. "Absans Nöbetleri ve Talamus Arasındaki İlişkiler"e Yazarların Yanıtı
ZA Özdemir, B Baykan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2012; 49(3):242-242
TAM METİN