Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2010; Cilt: 47; Sayı: 1
Editörden
1. Tarihten: Geçmişten Bugüne
H Denktaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):1-3
TAM METİN
Araştırma
2. Majör Depresif Bozuklukta Kalıntı Belirtiler ve Bellek İşlevlerinin Depreşme Üzerine Etkisi: Kontrollü Bir İzlem Çalışması
PÇ Aydın, Ş Gülseren, H Mandacı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):4-8
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinde İşlevsel Olmayan Kişilerarası Şemaların Obsesif Kompulsif ve Disosiyatif Belirtilerle İlişkisi
M Boysan, L Beşiroğlu, T Kalafat, M Kağan, C Ateş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):9-14
ÖZET
TAM METİN
4. Psikiyatrik Yardım Talebi Olan, Olmayan ve Boşanma Aşamasındaki Çiftler Arasında Cinsiyet Yönünden Uyum, Problem Çözme Becerisi, Boyun Eğici Davranış ve Öfke Tutumunun Karşılaştırılması
E Beştepe, E Erbek, Ö Saatçioğlu, HA Özmen, N Eradamlar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):15-22
ÖZET
TAM METİN
5. Yatan Şizofreni Hastalarında Çoklu Antipsikotik Kullanımı
ÖA Özalmete, ME Ceylan, O Özalmete, ME Sevim
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):23-28
ÖZET
TAM METİN
6. Psikiyatri Yeterlik Yazılı Sınavı: Türkiye Deneyimi 2006-2009
ÖS Karabilgin, A Uluşahin, F Akdeniz, R Tükel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):29-35
ÖZET
TAM METİN
7. Yoğun Bakım Olgularında Yeni Deliryum Değerlendirme Skalası
G Ok, Ö Aydemir, D Tok, K Erbüyün, E Turan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):36-39
ÖZET
TAM METİN
8. Western Afazi Bataryası Türkçe?ye Çevrilmeli mi?
HD Keklikoğlu, D Selçuki, S Keskin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):40-46
ÖZET
TAM METİN
9. Parkinson Hastalarında Kognitif Fonksiyonların Nöropsikometrik Testlerle Değerlendirilmesi ve Parkinson Hastalığı Kliniği ile Korelasyonu
D Yıldız, SE Özbek, M Zarifoğlu, M Bakar, N Karlı, N Türkeş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):47-52
ÖZET
TAM METİN
10. Parkinson Hastalarında Ev Programı Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
BD Balcı, B Kara, BD Çolakoğlu, R Çakmur
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):53-57
ÖZET
TAM METİN
11. Migrende Tetikleyici Faktörler
A Kutlu, İ Yaluğ, S Mülayim, ÖT Obuz, M Selekler
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):58-63
ÖZET
TAM METİN
12. Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlılarında Yaşam Kalitesinin Alkolle Bağlantılı Sorunların Şiddeti ile İlişkisi
C Evren, E Dalbudak, M Durkaya, R Çetin, B Evren, S Çelik
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):64-68
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Bir Terapi Yöntemi Olarak Farkındalık
PD Çatak, K Ögel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):69-73
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Klozapin Tedavisini Pimozid ile Güçlendirme Yaklaşımı: Tedaviye Dirençli Bir Şizofreni Olgusu
HA Akdağ, C Kısa, G Bekki, E Göka
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):74-77
ÖZET
TAM METİN
15. Jaffe Campanacci Sendromu ve Nonkonvülzif Status Epileptikus: Bir Olgu Sunumu
Ö Kamışlı, S Kamışlı, S Altınayar, Y Kablan, C Özcan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):78-80
ÖZET
TAM METİN
16. Sistemik Lupus Eritematozus ile İlişkili Nadir Nörolojik Sendromların Birlikteliği
H Durmuş, E Tüzün, N Alpay, S İçöz, M Kürtüncü, GA Demir
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):81-82
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
17. Psikopatolojinin-Psikoterapinin Sınırları ve Eşcinsel Deneyimi Olan Ergenler
EA Yıldırım, M Hacıoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):83-84
ÖZET
TAM METİN