Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2009; Cilt: 46; Sayı: 4
Editörden
1. Tarihten - Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinin Kuruluş Öyküsü
B Taneli
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):130-134
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık ve Psikopati İlişkisi
MA Ateş, A Algül, M Gülsün, Ö Geçici, B Özdemir, C Başoğlu, ÜB Semiz, S Ebrinç, M Çetin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):135-139
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Duygudurum Bozuklukları Biriminde İzlenen Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Alkol Kullanım Bozukluğunun Sıklığı
İ Özyıldırım, İ Yargıç, T Berkol, D Karayün, O Yazıcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):140-142
ÖZET
TAM METİN
4. Türkiye?de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yataklı Servisleri, Gerekli mi ve İşe Yarıyor mu?
T Güvenir, FV Taş, A Özbek
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):143-148
ÖZET
TAM METİN
5. Edinsel İşitme Kaybı ve Psikiyatrik Belirtiler
AG Hariri, G Özer, ME Ceylan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):149-156
ÖZET
TAM METİN
6. Kronik İmmobilizasyon Stresine Maruz Bırakılmış Sıçanlarda 7-Nitroindazolün Anksiyete ve Mekansal Bellek Üzerine Etkileri
A Eşsizoğlu, EA Yıldırım, M Mengi, T Oral, E Yurdakoş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):157-162
ÖZET
TAM METİN
7. Uzun Süreli Metilfenidat Verilmesi Genç Sıçanların Striatumunda Lipid Peroksidasyonunu İndükler
T Türkbay, T Topal, A Cöngöloğlu, B Uysal, T Çaycı, A Korkmaz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):163-168
ÖZET
TAM METİN
8. Psoriasis Hastalarında Aleksitimi ve Öfke
MY Güleç, A Kılıç, Ü Gül, H Güleç
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):169-174
ÖZET
TAM METİN
9. Meme Kanserli Hastaların Tedavi Öncesi ve Sonrası Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi: Bir Yıllık Prospektif Değerlendirme Sonuçları
NK Yıldırım, M Özkan, S Özkan, B Özçınar, SA Güler, V Özmen
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):175-181
ÖZET
TAM METİN
10. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde Hemşirelik Hizmetleri Personelinin ?Psikiyatri Hemşireliğinde Sertifika Uygulaması? Hakkındaki Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması
A Öztürk
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):182-186
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. Cauda Equina Sendromu ve İşeme Disfonksiyonları: Mevcut Literatür Işığında Patofizyoloji ve Klinik Yaklaşım
H Kulaksızoğlu, H Kaptan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):187-191
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Posterior (Bilateral Parietooksipital) Kortikal Atrofi: Bir Olgu Sunumu
B Arpacı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):192-196
ÖZET
TAM METİN
13. Orta Beyin İnfarktına Bağlı Gelişen Weber Sendromu ve Santral Fasyal Parezi: Olgu Sunumu
Dİ Algın, F Taşer, S Aydın,E Aksakallı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):197-199
ÖZET
TAM METİN
14. Diffuz Delta Dalga Frekanslı Elektriksel Aktivite Gösteren Nonkonvülzif Status Epileptikus Olgusu
A Akçalı, S Kuzudişli, M Neyal
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):200-202
ÖZET
TAM METİN
15. Ergenlikte Kimlik Bocalaması Belirtisi Olarak Görülen Eşcinsel Davranışlar: Olgu Sunumu
ÖF Akça, B Öncü, EZ Kılıç, S Canat
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):203-205
ÖZET
TAM METİN
16. Tedaviye Dirençli Tourette Sendromunda Yüksek Doz Risperidon Bir Seçenek midir?
M Çöpür, B Arpacı, ŞS Başgül
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(4):206-208
ÖZET
TAM METİN