Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2009; Cilt: 46; Sayı: 3
Editörden
1. Tarih'ten: Cerrahpaşa’dan Çapa’ya
E Aktin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):84-85
TAM METİN
Araştırma
2. Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Yeme Tutumu
FÇ Çelikel, TY Bingöl, D Yıldırım, H Tel, Ü Erkorkmaz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):86-90
ÖZET
TAM METİN
3. Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
A Akçalı, A Altındağ, S Geyik, N Cansel
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):91-97
ÖZET
TAM METİN
4. Servikal Disk Hernisinde Peek Cage'in Erken Dönem Sonuçları
Ö Kasımcan, H Kaptan, K Çakıroğlu, C Kılıç
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):98-101
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Geçmişten Günümüze Cinsellik Araştırmaları
S Doğan, S Küçükgöncü
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):102-109
ÖZET
TAM METİN
6. Şizofreni Hastalarında Somatizasyonun Psikodinamik Anlamının Değerlendirilmesi
EM Özen, D Yeşilbursa, A Belene, AS Türkcan, E Yurt
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):110-114
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Temporal Lobektomi Sonrası Obsesif Kompulsif Bozukluk Gelişen Bir Olgu
ETÖ Kızıl, A Yılmaz, A Soykan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):115-117
ÖZET
TAM METİN
8. Son Trimesterda Ortaya Çıkan Bir Gebelik Koresi
S Sarıkaya, M Örten, B Sarıkaya
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):118-120
ÖZET
TAM METİN
9. Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular
AE Sargın, H Dönmez, S Örsel, TK Yoldaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):121-124
ÖZET
TAM METİN
10. Fetişizm ve Kleptomani: Bir Adli Psikiyatri Olgu Bildirimi
F Öncü, S Türkcan, Ö Canbek, D Yeşilbursa, N Uygur
Nöropsikiyatri Arşivi, 2009; 46(3):125-128
ÖZET
TAM METİN