Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1999; Cilt: 36; Sayı: 2
Derleme
1. Demans sendromunun ayırıcı tanısı
İH Gürvit
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):45-51
ÖZET
2. Demansların tanısında nöropsikolojik muayene
Ö Öktem
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):52-60
ÖZET
3. Alzheimer hastalığı: Yüzyıllık öykü
O Tanrıdağ
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):61-69
ÖZET
4. Alzheimer-dışı dejeneratif demans
GG Yener
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):70-77
ÖZET
5. Primer dejeneratif demansların genetiği
AN Başak
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):78-89
ÖZET
6. Vasküler demanslar
E Kumral, S Tarlacı
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):90-96
ÖZET
7. Semptomatik ve reversibl demanslar
L Hanoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):97-102
ÖZET
8. Demanslı hastalarda görülen psikiyatrik ve davranışsal sorunlar
IB Kulaksızoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):103-109
ÖZET
9. Demansta depresyon
E Eker
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):110-114
ÖZET
10. Demansta tedavi yaklaşımları
E Saka, T Dalkara, M Emre
Nöropsikiyatri Arşivi, 1999; 36(2):115-122
ÖZET