Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1997; Cilt: 34; Sayı: 2
Editörden
1. Onuncu Ölüm Yılında Aksel Hoca
Ö Köknel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):57-59
2. Ruhsal Travma Günleri
Ş Yüksel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):60-61
Araştırma
3. Geriatrik Depresyon Ölçeğinin Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlilik Ve Güvenilirliği
T Ertan, E Eker, V Şar
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):62-71
Olgu Sunumu
4. Savaş ve Oluşturduğu Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma
C Çalıkuşu, Ş Yüksel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):72-79
Derleme
5. Falkland Gazileri Durumlarıyla İlgili Belirsizliği Aşmak İstediklerinde Onları Neler Bekliyordu
RJ Orner
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):80-87
6. Kazaların Psikotravmatoloji Açısından Görünümleri
U Schnyder
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):88-96
Araştırma
7. Hemşire Öğrencilerinin Uygulamalarındaki Yoğun Üzüntüleri
G Özaltın, H Aslantaş, G Barlas
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):97-101
Olgu Sunumu
8. Kan-Yaralanma Fobisi: Bir Tedavi Uygulaması
I Baral, R Tükel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):102-102