Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1996; Cilt: 33; Sayı: 4
Araştırma
1. Genel Sağlık Anketi: Faktör Analitik Bir Çalışma
C Kılıç
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):181-186
ÖZET
Olgu Sunumu
2. Otonomik Semptomlu Aura ve Temporal Lob Senkobu İle Karakterize Bir Hipokampus Sklerozu Olgusu
S Velioğlu, M Özmenoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):187-191
ÖZET
Araştırma
3. Hemşirelerde Tükenme, İş Doyumu ve Ruhsal Belirtiler
H Aslan, ZN Alpaslan, O Aslan, M Ünal
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):192-199
ÖZET
4. Atipik Depresyonlu Hastaların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
MY Ağargün, H Kara, F Kıncır, H Bilgin
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):200-204
ÖZET
5. Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisinde Moklobemid Kullanımı: Açık Çalışma
F Gürgen, S Korkmaz, A Güzel, E Özcan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):205-211
ÖZET
Olgu Sunumu
6. İdyopatik Kranial Pakimenenjit: İki Olgunun İncelenmesi
R Bilgin, İÖ İnci, M Gedizlioğlu, D Cevher
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):212-216
ÖZET
7. İnsest Öyküsü Veren Altı Olgu
M Namlı, M Ay, M Kuloğlu, AE Tezcan, M Atmaca
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):217-221
ÖZET
Derleme
8. Dünya Psikiyatri Birliği (WPA) ve İşlevi
PG Gökalp
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(4):222-224