Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1992; Cilt: 29; Sayı: 2
Derleme
1. Atipik Depresyon
O Yazıcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):59-64
ÖZET
Araştırma
2. Multipl Sklerozda Kognitif ve Psikiyatrik Bozukluklar
M Eraksoy, Ö Öktem, E Çalak, H Özcan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):65-70
ÖZET
3. Kronik Şizofrenide Depressif Duygudurumu
N Motavallı
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):71-82
ÖZET
Derleme
4. Psikoonkoloji- Tıbbi Psikiyatrik ve Psikososyal Açıdan Kanser -II
S Özkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):83-92
ÖZET
Araştırma
5. Panik Bozukluğu ve Eşlik Eden Psikopatolojiler
R Tükel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):93-101
ÖZET
6. Demanslı Hastalarda BOS Kolin Düzeyleri ve Klinik Korelasyon
T Hacımustafaoğlu, E Oğul, M Zarifoğlu, İ Bora, F Turan, L Büyükuysal, S Sadıkoğlu, N Balkır
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):102-106
ÖZET
Olgu Sunumu
7. Bulimik Özelliklerin Eşlik Ettiği Bir Anorexia Nervosa Olgusu (Klinik, tedavi ve izleme)
Ş Özer, E Özmen, N Yetkin
Nöropsikiyatri Arşivi, 1992; 29(2):107-110
ÖZET