Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1977; Cilt: 14; Sayı: 1-2
Derleme
1. Türkiye'de Nörosifilizin son durumu
İŞ Aksel, İ Akkök
Nöropsikiyatri Arşivi, 1977; 14(1-2):1-5
Olgu Sunumu
2. İki Kardeşte Zekâ Geriliği ile, Birlikte Oculo-Cutaneus Albinismus
B Noyan, Ş Yüksel, DK Küçükyalçın
Nöropsikiyatri Arşivi, 1977; 14(1-2):7-13
Derleme
3. Bronş Astmasında Psikosomatik Etkenler ve Bunların Tedavideki Yeri
G Koptagel İlal
Nöropsikiyatri Arşivi, 1977; 14(1-2):15-25
Araştırma
4. Tolosa - Hunt Sendromu Ağrılı Oftalmopleji
A Çelebi, DK Küçükyalçın
Nöropsikiyatri Arşivi, 1977; 14(1-2):27-37
5. Zekâ Geriliği Düzeyleri ile Sosyo-Ekonomik Koşullar Arasındaki ilişki Konusunda Bir Çalışma
K Aydoğmuş, K Gürkanlar, Z Ezik
Nöropsikiyatri Arşivi, 1977; 14(1-2):39-44
Derleme
6. Psiko-Cerrahi ve Stereotaktik Traktotomi
EO Göktepe
Nöropsikiyatri Arşivi, 1977; 14(1-2):45-56