Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1969; Cilt: 6; Sayı: 1
Araştırma
1. Parmak emmenin etiyolojisi üzerinde bir araştırma
M Öztürk
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):1-18
2. Dış ülkelerdeki yurtdaşlarımızda ortaya çıkan psikiyatrik sendromlar
R Adasal, I Ege, C Köksal
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):19-22
3. Narkolepsi ve Hiperkapni
A Çalışkan, R Nazilli
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):23-25
Olgu Sunumu
4. Akinetik Petit Mal
A Çalışkan, R Nazilli, S Özkeçeci
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):26-31
Araştırma
5. Sosyal ve kültürel özelliklerin Türkiye'de intiharlar üzerine etkisi
Y Gürgen
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):32-35
6. Gelip geçici serebral iskemik nöbetlerin klinik ve anjiyografik değerlendirilmesi
E Aktin, G Gürsoy, G Ertem, K Büyüköztürk, İ Tanan, Ü Bengisu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):36-51
Derleme
7. Psikofarmakolojide metodoloji
T İtil, JMC Holden, D Shapiro, A Keskiner
Nöropsikiyatri Arşivi, 1969; 6(1):52-53