Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 2
Araştırma
1. Ergenlerde Ebeveyn Tutumlarının İçselleştirme Ve DışsallaştırmaBozuklukları İle İlişkisi
SÇ Kızılpınar, B Çolak, FB Atak, B Öncü
Kriz Dergisi, 2019; 27(2):63-70
ÖZET
TAM METİN
2. İnternet Haberlerinde Yer Alan İntihar Olgularının SosyodemografikÖzellikleri Ve Başvurulan İntihar Yöntemleri
RS İlhan, DS Akaslan
Kriz Dergisi, 2019; 27(2):71-78
ÖZET
TAM METİN
3. Kadın Ve Erkeklerde Kontrol Odağı Algısındaki Farklılıklar Ve BenlikSaygısı İle İlişkisi
B Şenel, B Çolak, B Duman, B Öncü
Kriz Dergisi, 2019; 27(2):79-85
ÖZET
TAM METİN
4. Tıbbi, Ruhsal ve Davranışsal (Klinik) Değişkenlere Göre Mahpuslarınİntihar Olasılıkları
E Yaman
Kriz Dergisi, 2019; 27(2):86-100
ÖZET
TAM METİN