Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 2
Araştırma
1. Ergenlerde bipolar bozukluk: tedavi stratejileri ve eş tanılar
EA Ertan, BÖ Çetinkaya
Kriz Dergisi, 2018; 26(2):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Bir üniversite hastanesi ergen polikliniğinde obsesif kompulsif bozuklukta eş tanılar ve intihar davranışı
ME Özateş, G Taş, O Herdi, T Tubcal, BÖ Çetinkaya
Kriz Dergisi, 2018; 26(2):7-12
ÖZET
TAM METİN
3. Behçet hastalarında depresyon anksiyete belirtileri sıklığı ve Behçet hastalığı aktivitesi ile ilişkisi
O Herdi, B Şahin, B Barı, A Boyvat, VS Cankorur
Kriz Dergisi, 2018; 26(2):12-22
ÖZET
TAM METİN
4. Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi:bir vakıf üniversitesi hastanesi örneği
B Karataş
Kriz Dergisi, 2018; 26(2):23-33
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Okullarda akran zorbalığının yaygınlığı ve doğası üzerine bir derleme
AE Topçu
Kriz Dergisi, 2018; 26(2):34-43
ÖZET
TAM METİN