Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 1
Derleme
1. Gereksinim-Duygu Organizasyonu: Bir Deneme
K Aliyev, VŞ Cankorur
Kriz Dergisi, 2018; 26(1):1-4
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Bir Üniversite Hastanesi’nde Yatarak Tedavi Alan Hastalardan İstenen Psikiyatri KonsültasyonlarınınDeğerlendirilmesi
İ Kumlu, S Kurt, T Ayidağa, B Duman, H Kumbasar
Kriz Dergisi, 2018; 26(1):5-10
ÖZET
TAM METİN
3. İntiharla İlgili İnternet Haberlerinin Türkiye’de Sunum Şekli İle İlgili Bir Ön Çalışma
RS İlhan
Kriz Dergisi, 2018; 26(1):11-16
ÖZET
TAM METİN
4. Zeka ve Duygudurum Belirtilerinin Grup Psikoterapisi Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi
BK Kurnaz, ME Özateş, A Çevik, VŞ Cankorur
Kriz Dergisi, 2018; 26(1):17-22
ÖZET
TAM METİN
5. Acil Servisine İntihar Girişimi Sebebiyle Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikler Yönündenİncelenmesi
SÇ Kızılpınar, B Duman
Kriz Dergisi, 2018; 26(1):23-29
ÖZET
TAM METİN