Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:2001; Cilt: 9; Sayı: 2
Araştırma
1. Eskişehir ilinde 1997-1999 yılları arasındaki intihar olgularının değerlendirilmesi
Y Günay, Ç Yenilmez, G Seber, C Kaptanoğlu
Kriz Dergisi, 2001; 9(2):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Medyada intihar davranışının sunumu
R Palabıyıkoğlu, İ Birçek, B Yılmaz, S Yargıcı, D Gürel
Kriz Dergisi, 2001; 9(2):11-22
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Kaygı bozukluklarının tedavisinde kognitif-yeniden-yapılandırma tekniğinin uygulanışı
T Gençöz
Kriz Dergisi, 2001; 9(2):23-28
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Depresif hastalıkların ilaç tedavisine uyunları ve destekleyici hemşirelik uygulamalarının uyum düzeyine etkisi
F Demirkıran, G Terakye
Kriz Dergisi, 2001; 9(2):29-39
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Küreselleşme, postmodernizm ve kültürel görelilik ( Psikiyatride biyomedikal paradigma nasıl korunur)
S Candansayar, B Coşar
Kriz Dergisi, 2001; 9(2):41-48
ÖZET
TAM METİN