Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1997; Cilt: 5; Sayı: 2
Araştırma
1. Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri
I Sayıl, S Haran, Ş Ölmez, HD Özgüven
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):71-78
ÖZET
TAM METİN
2. İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Plazma Kolesterol Düzeyleri
F Çulha, M Kuloğlu, AE Tezcan, M Atmaca, F Ülkeroğlu
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):79-86
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Uyum Bozukluğu
HD Özgüven, ET Tuncer
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):87-94
ÖZET
TAM METİN
4. Kriz Potansiyeli Taşıyan Bir Dönem: Yaşlılık
G Terakye, P Güner
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):95-102
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Hemşirelerin Kadın ve Kadına Yönelik Eş Şiddetine İlişkin Görüşleri
Ö Gömbül, K Buldukoğlu
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):103-114
ÖZET
TAM METİN
6. Kriz Olgularında Aile İçinde Yaşanan Şiddet
EA Oral, SA Binici, D Büyükçelik, HÖ Yazar
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):115-122
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Medya ve Şiddet
R Palabıyıkoğlu
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):123-126
TAM METİN
Araştırma
8. Stres Belirtileri İle Durumsal ve Sürekli Kaygının Yordanması
S Hovardaoğlu
Kriz Dergisi, 1997; 5(2):127-134
ÖZET
TAM METİN