Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1996; Cilt: 4; Sayı: 2
Araştırma
1. Alkol Bağımlılığında Detoksifikasyonun önemi ve Detoks Birimlerinin İşlevleri
C Atbaşoğlu, YB Doğan
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):71-76
Derleme
2. Alkol ve Madde Kullanımında Önleme Çalışmaları
K Ögel
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):77-80
Araştırma
3. Alkol Bağımlılığında Demografik ve Epidemiyolojik Bir Bakış
Z Arıkan, B Coşar
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):81-92
4. Yarı Kentsel Bir Bölgede Alkolizm Prevalansı
Z Arıkan, B Coşar, S Candansayar, E Işık
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):93-100
5. Bir Yıllık Remisyon Gösteren Alkol Bağımlılannda Tedavi Öncesi ve Sonrası Aile İşlevlerinin Karşılaştırılması
B Coşar, Z Arıkan, N Hiçyılmaz, A Kuruoğlu, Y Sertcan, E Işık
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):101-104
6. G.Ü. Tıp Fakültesi Alkol Tedavi Ünitesinde Yatarak Tedavi Gören 700 Alkol Bağımlısının Demografik, Sosyokültürel, Bireysel Özelliklerinin ve Hastalığı Algılama Biçimlerinin Değerlendirilmesi
B Coşar, Z Arıkan, N Hiçyılmaz, A Kuruoğlu, Y Sertcan, E Işık
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):105-112
Derleme
7. Alkol Sorunu olan Aileler ve Hemşirelik
F Öz
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):113-118
8. Uyuşturucu Bağımlılığının Nedenleri Gelişimi ve Korunma Çalışmaları
S Kırlı, S Kırlı
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):119-134
Araştırma
9. Öğretmen ve Öğrencilerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşleri
N Sarp
Kriz Dergisi, 1996; 4(2):135-140
ÖZET